Forum za javnu upravu

Modernizacija i inovativna reforma javne uprave ključni su element reforme države i javnog upravljanja u zapadnim zemljama od kraja 70-ih godina prošlog stoljeća. Osnovni smjer razvoja uključivao je promjenu paradigme javne uprave prema jačoj demokratizaciji i orijentaciji na građane, ali i većom efikasnosti i djelotvornosti kako bi se uhvatila u koštac s temeljitim društvenim i gospodarskim promjenama. U zemljama nastalima raspadom bivše Jugoslavije koje su se ujedno suočile s ratom i razornim posljedicama rata, a dijelom i u drugim tranzicijskim zemljama, takav je razvoj javne uprave izostao, a globalne debate o reformi javne uprave zaobišle su domaći javni diskurs. Tijekom 90-ih, u kontekstu tranzicije, u Hrvatskoj se stvarala država i novi gospodarski sustav, koju je pratila i rekonstrukcija javne uprave. I dok su u početku promjene u javnoj upravi bile vođene centralističkom vizijom, u novom tisućljeću decentralizacija postaje vodeći koncept, ali nerijetko s nejasnim sadržajem i nedovoljnom osnovom za provedbu. Osim toga, izostala je temeljita reforma javne uprave koja bi uvela ključne institucionalne inovacije i stvorila koherentan sustav utemeljen na suvremenim vrijednostima odgovornosti, efikasnosti, transparentnosti, vladavini prava, funkcionirajućih institucija. Ti su propusti posebno vidljivi u kontekstu aktualne gospodarske i političke krize s negativnim posljedicama na društveni i gospodarski razvoj.

Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu iniciraju promišljanje i raspravu o vodećim konceptima i idejama u okviru politike upravne reforme i potiču formuliranje preporuka koje bi mogle poslužiti kao okvir i sadržaj reformskog procesa. U tu svrhu pokreće se Forum za javnu upravu u skladu sa slijedećim načelima:

  • Članovi su stručnjaci iz različitih akademskih i drugih institucija, a u Forumu sudjeluju na poziv organizatora.
  • Forum se sastaje tri puta godišnje, pri čemu se raspravlja na temelju dva izlaganja koja razmatraju istu ključnu temu iz različitih perspektiva
  • Sastanci Foruma su zatvorenog tipa
  • Nakon sastanka objavljuje se brošura koja sadržava oba teksta te sažetak rasprave, a s kojom će biti upoznati političari i mediji.


12. travnja 2017.
Javne agencije: u potrazi za reformom
"Neovisni regulatori: kako osigurati učinkovitost i odgovornost" doc.dr.sc. Nikola Popović (HAKOM)

“Kakva reforma sustava agencija u Hrvatskoj” doc.dr.sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Povjerenica za informiranje)

Komentatori: prof.dr.sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za javnu upravu) dr.sc. Dubravka Jurlina-Alibegović (Ekonomski institut Zagreb) izv.prof.dr.sc. Frane Staničić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Moderatorica: Nives Miošić

[PREUZMI BROŠURU]

23. studenoga 2016.
"Uprava u digitalno doba. Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost"
prof.dr.sc. Neven Vrček (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu), doc.dr.sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)


“E-uprava u Hrvatskoj: izazovi transformacije uprave u digitalnom društvu”

doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i Milica Vučković (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Zagrebu)
“ E-uprava i društvene mreže: kako nove tehnologije mijenjaju odnose uprave s građanima i korisnicima

Komentatori: prof.dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
izv.prof.dr.sc. Polonca Kovač (Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani)
Bernard Gršić, pomoćnik ministra uprave
Hrvoje Sagrak, dopredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca
Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave


Moderator: Milan Koštro (Panda komunikacije)

[PREUZMI BROŠURU]

14. rujna 2016.
“Digitalna uprava II: Komuniciranje politika i komuniciranje s javnošću u upravi“
doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i doc.dr.sc. Domagoj Bebić (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

“Komuniciranje tijela izvršne vlasti u Hrvatskoj: Komentar o zakašnjeloj državi”

dr.sc. Daniela Širinić (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Zagrebu)
“ Politički prioriteti u Hrvatskoj 1990-2016: policy i medijske agende“

Komentatori:
Aleksandra Kolarić (Hrvatska udruga za odnose s javnošću)

Moderator:
Tomislav Klauški (novinar, 24 sata)
2. ožujka 2016.
“Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu“
izv. prof. dr. sc. Polonca Kovač (Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani)doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak i doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
“Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive“

Komentatori:
prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Dubravka Prelec (Državna škola za javnu upravu)

Moderatorica:
zv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
10. lipnja 2015.
“Regulacija, uprava i gospodarstvo: uloga države, institucija i propisa u poticanju gospodarskog razvoj“
prof.dr.sc. Mladen Vedriš (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

“Regulatorni okvir, učinkovitost javne uprave i konkurentnost nacionalnih ekonomija“

doc.dr.sc.Anamarija Musa (Povjerenica za informiranje / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i doc.dr.sc. Frane Staničić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
“Regulatorna reforma: bolji propisi i osiguranje njihove primjene“

Moderatorica:
Tamara Puhovski (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova)
4. ožujka 2015.
“Uprava u digitalno doba - otvoreni podaci“
prof. dr. sc. Mladen Varga (Ekonomski fakultet u Zagrebu) i Tomislav Vračić (Ministarstvo uprave)

“Otvoreni podaci javnog sektora: koncept i njegova primjena u Hrvatskoj”

prof. dr. sc. Neven Vrčak (Fakultet organizacije i informatike Varaždin)
“Životni ciklus otvorenih podataka: prema kvalitetnijim informacijama javnog sektora“

Moderatorica:
Sandra Pernar (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske)
12. studenoga 2014.
“Gospodarstvo i država: zajedno u krizi“
(Forum za javnu upravu i Zagrebački ekonomski forum)
mr. sc. Velimir Šonje, ekonomski analitičar

“Uzroci krize i uloga države”

prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
"Hrvatska javna uprava i ekonomska kriza: velika očekivanja, velika razočaranja"

prof. dr. sc. Zdravko Petak (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)
"Javne politike i djelotvornost javnog upravljanja u Hrvatskoj"

Moderatorica:
Anamarija Musa (Povjerenica za informiranje)
11. lipnja 2014.
“Od javnog prema privatnom? Privatizacija i outsourcing javnih usluga“
doc. dr. sc. Vedran Đulabić (Pravni fakultet Sveučiliššta u Zagrebu)

"Primjena tržišnih mehanizama u javnoj upravi – mogućnosti i rizici?"

dr. sc. Mihaela Grubišić Šeba (Ekonomski institut, Zagreb)
"Outsourcing javnih usluga"

Moderatorica:
Andreja Žapčić (GONG)
6. veljače 2014.
“Javni služžbenici:– status i broj zaposlenih u javnom sektoru“
Izv.prof.dr.sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet Sveučiliššta u Zagrebu)

"Status zaposlenih u javnoj upravi -– služžbenici ili radnici?"

Dr.sc. Predrag Bejaković (Institut za javne financije, Zagreb)
"Zaposlenost u javnoj upravi –- stanje, problemi i reforme u Hrvatskoj i svijetu"

Moderatorica:
doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak (Pravni fakultet Sveučiliššta u Zagrebu)
6. studenoga 2013.
“Transparentnost u javnom upravljanju"
doc. dr. sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet u Zagrebu, povjerenica za informiranje)

“Transparentnost – kako i zašto?”

dr. sc. Mihaela Bronić (Institut za javne financije, Zagreb)
“Otvorenost proračuna”

Moderatorica:
Saša Šegrt (GONG)
4. lipnja 2013.
“Policy i strategija u javnoj upravi – kako definirati i ostvariti ciljeve?“
prof. dr. sc. Zdravko Petak (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

“Policy pristup u hrvatskoj javnoj upravi”

dr. sc. Marijana Sumpor (Ekonomski institut, Zagreb)
“Kako povezati kolektivne procese participativnog strateškog planiranja i političku (samo)volju vodstva?”

Moderatorica:
dr. sc. Ana Petek (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)
6. veljače 2013. godine
“Etika i integritet u javnoj upravi”
Prof.dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet u Zagrebu / zastupnik u Hrvatskom saboru)

"Načela obnašanja javne vlasti"

Prof.dr.sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet u Zagrebu / predsjednica Etičkog povjerenstva za državne službenike)
"Etički kodeksi za državne službenike – pravna kategorija ili moralna obaveza?

Moderatorica:
Marina Škrabalo (GONG)
24. listopada 2012. godine
“Hrvatski apsorpcijski kapacitet za EU fondove: potrebe i mogućnosti”
Doc.dr.sc. Vedran Đulabić, (Pravni fakultet u Zagrebu /Institut za javnu upravu)

"Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava EU fondova"

Matija Derk (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije)
"Kako se pripremamo za strukturne fondove?"

Moderator:
Neven Šantić ( TV RI)
16. svibnja 2012. godine
“Lokalna samouprava i decentralizacija”
Prof.dr. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu /Institut za javnu upravu)

"Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike"

Dr. Dubravka Jurlina-Alibegović (Ekonomski institut Zagreb)
"Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj: između želja i mogućnosti"

Moderatorica:
Dr. Anamarija Musa (Pravni fakultet u Zagrebu / Institut za javnu upravu)