Forum za javnu upravu

Modernizacija i inovativna reforma javne uprave ključni su element reforme države i javnog upravljanja u zapadnim zemljama od kraja 70-ih godina prošlog stoljeća. Osnovni smjer razvoja uključivao je promjenu paradigme javne uprave prema jačoj demokratizaciji i orijentaciji na građane, ali i većom efikasnosti i djelotvornosti kako bi se uhvatila u koštac s temeljitim društvenim i gospodarskim promjenama. U zemljama nastalima raspadom bivše Jugoslavije koje su se ujedno suočile s ratom i razornim posljedicama rata, a dijelom i u drugim tranzicijskim zemljama, takav je razvoj javne uprave izostao, a globalne debate o reformi javne uprave zaobišle su domaći javni diskurs. Tijekom 90-ih, u kontekstu tranzicije, u Hrvatskoj se stvarala država i novi gospodarski sustav, koju je pratila i rekonstrukcija javne uprave. I dok su u početku promjene u javnoj upravi bile vođene centralističkom vizijom, u novom tisućljeću decentralizacija postaje vodeći koncept, ali nerijetko s nejasnim sadržajem i nedovoljnom osnovom za provedbu. Osim toga, izostala je temeljita reforma javne uprave koja bi uvela ključne institucionalne inovacije i stvorila koherentan sustav utemeljen na suvremenim vrijednostima odgovornosti, efikasnosti, transparentnosti, vladavini prava, funkcionirajućih institucija. Ti su propusti posebno vidljivi u kontekstu aktualne gospodarske i političke krize s negativnim posljedicama na društveni i gospodarski razvoj.

Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu iniciraju promišljanje i raspravu o vodećim konceptima i idejama u okviru politike upravne reforme i potiču formuliranje preporuka koje bi mogle poslužiti kao okvir i sadržaj reformskog procesa. U tu svrhu pokreće se Forum za javnu upravu u skladu sa slijedećim načelima:

  • Članovi su stručnjaci iz različitih akademskih i drugih institucija, a u Forumu sudjeluju na poziv organizatora.
  • Forum se sastaje tri puta godišnje, pri čemu se raspravlja na temelju dva izlaganja koja razmatraju istu ključnu temu iz različitih perspektiva
  • Sastanci Foruma su zatvorenog tipa
  • Nakon sastanka objavljuje se brošura koja sadržava oba teksta te sažetak rasprave, a s kojom će biti upoznati političari i mediji.


12. travnja 2017.
Javne agencije: u potrazi za reformom
"Neovisni regulatori: kako osigurati učinkovitost i odgovornost" doc.dr.sc. Nikola Popović (HAKOM)

“Kakva reforma sustava agencija u Hrvatskoj” doc.dr.sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Povjerenica za informiranje)

Komentatori: prof.dr.sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za javnu upravu) dr.sc. Dubravka Jurlina-Alibegović (Ekonomski institut Zagreb) izv.prof.dr.sc. Frane Staničić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Moderatorica: Nives Miošić

[PREUZMI BROŠURU]

23. studenoga 2016.
"Uprava u digitalno doba. Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost"
prof.dr.sc. Neven Vrček (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu), doc.dr.sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)


“E-uprava u Hrvatskoj: izazovi transformacije uprave u digitalnom društvu”

doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i Milica Vučković (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Zagrebu)
“ E-uprava i društvene mreže: kako nove tehnologije mijenjaju odnose uprave s građanima i korisnicima

Komentatori: prof.dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
izv.prof.dr.sc. Polonca Kovač (Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani)
Bernard Gršić, pomoćnik ministra uprave
Hrvoje Sagrak, dopredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca
Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave


Moderator: Milan Koštro (Panda komunikacije)

[PREUZMI BROŠURU]

14. rujna 2016.
“Digitalna uprava II: Komuniciranje politika i komuniciranje s javnošću u upravi“
doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i doc.dr.sc. Domagoj Bebić (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

“Komuniciranje tijela izvršne vlasti u Hrvatskoj: Komentar o zakašnjeloj državi”

dr.sc. Daniela Širinić (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Zagrebu)
“ Politički prioriteti u Hrvatskoj 1990-2016: policy i medijske agende“

Komentatori:
Aleksandra Kolarić (Hrvatska udruga za odnose s javnošću)

Moderator:
Tomislav Klauški (novinar, 24 sata)
2. ožujka 2016.
“Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu“
izv. prof. dr. sc. Polonca Kovač (Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani)doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak i doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
“Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive“

Komentatori:
prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Dubravka Prelec (Državna škola za javnu upravu)

Moderatorica:
zv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
10. lipnja 2015.
“Regulacija, uprava i gospodarstvo: uloga države, institucija i propisa u poticanju gospodarskog razvoj“
prof.dr.sc. Mladen Vedriš (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

“Regulatorni okvir, učinkovitost javne uprave i konkurentnost nacionalnih ekonomija“

doc.dr.sc.Anamarija Musa (Povjerenica za informiranje / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i doc.dr.sc. Frane Staničić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
“Regulatorna reforma: bolji propisi i osiguranje njihove primjene“

Moderatorica:
Tamara Puhovski (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova)
4. ožujka 2015.
“Uprava u digitalno doba - otvoreni podaci“
prof. dr. sc. Mladen Varga (Ekonomski fakultet u Zagrebu) i Tomislav Vračić (Ministarstvo uprave)

“Otvoreni podaci javnog sektora: koncept i njegova primjena u Hrvatskoj”

prof. dr. sc. Neven Vrčak (Fakultet organizacije i informatike Varaždin)
“Životni ciklus otvorenih podataka: prema kvalitetnijim informacijama javnog sektora“

Moderatorica:
Sandra Pernar (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske)
12. studenoga 2014.
“Gospodarstvo i država: zajedno u krizi“
(Forum za javnu upravu i Zagrebački ekonomski forum)
mr. sc. Velimir Šonje, ekonomski analitičar

“Uzroci krize i uloga države”

prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
"Hrvatska javna uprava i ekonomska kriza: velika očekivanja, velika razočaranja"

prof. dr. sc. Zdravko Petak (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)
"Javne politike i djelotvornost javnog upravljanja u Hrvatskoj"

Moderatorica:
Anamarija Musa (Povjerenica za informiranje)
11. lipnja 2014.
“Od javnog prema privatnom? Privatizacija i outsourcing javnih usluga“
doc. dr. sc. Vedran Đulabić (Pravni fakultet Sveučiliššta u Zagrebu)

"Primjena tržišnih mehanizama u javnoj upravi – mogućnosti i rizici?"

dr. sc. Mihaela Grubišić Šeba (Ekonomski institut, Zagreb)
"Outsourcing javnih usluga"

Moderatorica:
Andreja Žapčić (GONG)
6. veljače 2014.
“Javni služžbenici:– status i broj zaposlenih u javnom sektoru“
Izv.prof.dr.sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet Sveučiliššta u Zagrebu)

"Status zaposlenih u javnoj upravi -– služžbenici ili radnici?"

Dr.sc. Predrag Bejaković (Institut za javne financije, Zagreb)
"Zaposlenost u javnoj upravi –- stanje, problemi i reforme u Hrvatskoj i svijetu"

Moderatorica:
doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak (Pravni fakultet Sveučiliššta u Zagrebu)
6. studenoga 2013.
“Transparentnost u javnom upravljanju"
doc. dr. sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet u Zagrebu, povjerenica za informiranje)

“Transparentnost – kako i zašto?”

dr. sc. Mihaela Bronić (Institut za javne financije, Zagreb)
“Otvorenost proračuna”

Moderatorica:
Saša Šegrt (GONG)
4. lipnja 2013.
“Policy i strategija u javnoj upravi – kako definirati i ostvariti ciljeve?“
prof. dr. sc. Zdravko Petak (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

“Policy pristup u hrvatskoj javnoj upravi”

dr. sc. Marijana Sumpor (Ekonomski institut, Zagreb)
“Kako povezati kolektivne procese participativnog strateškog planiranja i političku (samo)volju vodstva?”

Moderatorica:
dr. sc. Ana Petek (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)
6. veljače 2013. godine
“Etika i integritet u javnoj upravi”
Prof.dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet u Zagrebu / zastupnik u Hrvatskom saboru)

"Načela obnašanja javne vlasti"

Prof.dr.sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet u Zagrebu / predsjednica Etičkog povjerenstva za državne službenike)
"Etički kodeksi za državne službenike – pravna kategorija ili moralna obaveza?

Moderatorica:
Marina Škrabalo (GONG)
24. listopada 2012. godine
“Hrvatski apsorpcijski kapacitet za EU fondove: potrebe i mogućnosti”
Doc.dr.sc. Vedran Đulabić, (Pravni fakultet u Zagrebu /Institut za javnu upravu)

"Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava EU fondova"

Matija Derk (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije)
"Kako se pripremamo za strukturne fondove?"

Moderator:
Neven Šantić ( TV RI)
16. svibnja 2012. godine
“Lokalna samouprava i decentralizacija”
Prof.dr. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu /Institut za javnu upravu)

"Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike"

Dr. Dubravka Jurlina-Alibegović (Ekonomski institut Zagreb)
"Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj: između želja i mogućnosti"

Moderatorica:
Dr. Anamarija Musa (Pravni fakultet u Zagrebu / Institut za javnu upravu)
The Body Piercing Jewelry comes with their own beauty and so they enhance the look of the people in a different way. You can also gift this type of jewelry to any people you like. This type of jewelry is not only worn by the women but men also prefer to wear this type of jewelry. By wearing the body jewelry in certain part of the body you can focus that part of your body. This jewelry also enhances the personality of the people too. There are different brands of this type of jewelry that you get in the market. Different types of materials are also used for making this type of jewelry. You should not make use of those materials to which you are allergic. The quality of material that you should use for the harley davidson body piercing jewelry should also be of good quality and the price should be reasonable too.