Dodijeljena nagrada 'Eugen Pusić' za najbolji rad u kategoriji studenata.

23.12.2021.

Dodijeljena je nagrada 'Eugen Pusić' za najbolji rad u kategoriji studenata.

Nagradu 'Eugen Pusić' za najbolji rad u kategoriji studenata u 2021. godini dobio je Valentino Kuzelj za rad “Zabrana referenduma o proračunskim pitanjima u hrvatskoj i poredbenoj perspektivi”.

U kategoriji mladih znanstvenika nije bilo prijavljenih radova.

Nagrađeni rad bit će objavljen u časopisu Croatian and Comparative Public Administration – Hrvatska i komparativna javna uprava.