Održan 12. Forum za javnu upravu

3.12.2016.
Održan 12. Forum za javnu upravu

U srijedu, 23. studenoga održan je 12. Forum za javnu upravu u organizaciji Instituta za javnu upravu i Fridrich Ebert Zaklade. Tema 12. Foruma bila je Uprava u digitalno doba III: Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost.

Prvo uvodno izlaganje održali su prof.dr.sc. Neven Vrček s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i doc.dr.sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje i docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tema je bila E-uprava u Hrvatskoj: izazovi transformacije uprave u digitalnom društvu.

Drugo uvodno izlaganje održale su doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i Milica Vučković s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom E-uprava i društvene mreže: kako nove tehnologije mijenjaju odnose uprave s građanima i korisnicima. Diskutanti koji su komentirali uvodna izlaganja bili su prof.dr.sc. Josip Kregar s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Polonca Kovač s Fakulteta za upravu Sveučilišta u Ljubljani, Bernard Gršić, pomoćnik ministra uprave, Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca i Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, a raspravu je moderirao Milan Koštro (Panda komunikacije).

Nakon uvodnih izlaganja i komentara diskusanata uslijedila je rasprava u koju su se uključili ostali sudionici Foruma. Izlaganja i rasprava sudionika Foruma doveli su do određenih zaključaka skupa i policy preporuka, prije svega vezanih za strateški pristup e-upravi,kadrovske izazove te e-usluge i usmjerenost na korisnike. Forum je okupio tridesetak zainteresiranih sudionika, akademičara kao i praktičara, uključujući predstavnike Ministarstva uprave.