Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

25.11.2022.

Objavljen je novi broj 3/2022 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Najnoviji broj časopisa bavi se dvjema temama. Prva se odnosi na društvene, povijesne i zdravstvene izazove u javnoj upravi. U ovom tematskom bloku mogu se pronaći radovi Adnana Söylemeza i Hakkÿa M. Aya koji pišu o turskim gradovima i njihovom politici prema starijoj populaciji, Lászlóa Vértesya i Teketela Bekalo Lemanga koji daju zanimljivi pregled razvoja javne upravu u Etiopiji u tri vremenska perioda i u tri različita režima vlasti te Ylbera Aliua koji istražuje utjecaj koji je pandemija COVID-19 imala na tržište rada u Kosovu. Druga tema se odnosi na radovi koji su napisani kao rezultat projekta „Ciljevi javnih politika“. Tematski blok otvara uvodnik voditeljice projekta, Ane Petek, u kojem su objašnjeni ciljevi i metodologija istraživanja. Krešimir Petković piše o problemu koherencije i korespondencije ciljeva hrvatskih javnih politika, dok je Marko Kovačić svoje istraživanje posvetio stvaranju politika utemeljeno na dokazima. Broj završava radom Marjete Šinko i Ane Petek o rodno osvještavanju politika u Hrvatskoj.