Znanstveno-stručni skup: Sustav građanskog nadzora nad upravom u Republici Hrvatskoj – aktualnosti i perspektive unapređenju

13.3.2024.
Znanstveno-stručni skup: Sustav građanskog nadzora nad upravom u Republici Hrvatskoj – aktualnosti i perspektive unapređenju

U ponedjeljak 11. ožujka 2024. u Zagrebu je održan je znanstveno-stručni skup pod nazivom “Sustav građanskog nadzora nad upravom u Republici Hrvatskoj – aktualnosti i perspektive unapređenju” u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu.

Otvaranjem skupa moderirao je izv. prof. dr. sc. Mario Krešić, a na početku skupa okupljenima se obratio prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Instituta za javnu upravu, koji je u svom govoru istaknuokako su odnosi državnih tijela i tijela javne uprave s građanima u suvremenim europskim društvima, u svojevrsnoj krizi, usprkos brojnim tehničko-tehnološkim inovacijama koje omogućavaju bliži i brži kontakt, bolju komunikaciju, širu participaciju građana u javnim stvarima, a na kraju i jačanje povjerenja građana u javnu vlast. Ipak, pažnju znanstvene i stručne javnosti potrebno je okrenuti prema onim upravnim područjima u kojima institucionalna, pravna i faktična snaga javnih tijela nadmašuje onu ostalih društvenih aktera te ju je zato potrebno osvijestiti, osvijetliti i ograničiti kako bi ju se zadržalo u okvirima vladavine prava, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda i pravnim propisima određenim granicama djelovanja. Na kraju svog govora profesor Koprić izrazio je nadu da će rezultati znanstveno-stručnih analiza, uvidi nadziranih institucija i aktera građanskog nadzora te zaključci iz rasprave poslužit u kreiranju poboljšanja u zakonodavstvu i institucionalnim oblicima nadzora nad javnom upravom u Hrvatskoj.

Potom se prisutnima obratio državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave g. Juro Martinović koji je pozdravio organizaciju ovakvog skupa te istaknuo da su otvorenost i dostupnost podataka javne uprave preduvjet kvalitetnom građanskom nadzoru. Također, pozdravnim se govorom obratila i dr. sc. Irena Petrijavčanin, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova i izaslanica potpredsjednika Vlade RH dr. sc. Davora Božinovića, koja je istaknula da civilni nadzor predstavlja snažan alat u kontroli rada uprave i da je današnji sustav nadzora, nakon više zakonskih izmjena, primjereniji nego prijašnji.

U daljnjem tijeku skupa održana su tri panela u okviru kojih su se raspravila tri oblika građanskog nadzora: nad radom policije, nad radom sigurnosno-obavještajnih službi i građanski nadzor u sustavu socijalne skrbi.

Prvim panelom moderirala je prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, a u okviru panela raspravljalo se o građanskom nadzoru nad radom policije. Na početku panela prof. dr. sc. MiloradPupovac prikazao je ulogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora u nadzoru nad radom policije, budući da upravo ovaj saborski odbor sudjeluje u imenovanju članova Povjerenstva za postupanje po pritužbama građana. Potom je g. Željko Kralj prikazao ulogu Ministarstva unutarnjih poslova u kontroli nad radom policije te je naglasio važnost unutarnje kontrole kao svojevrsne podrške građanskom nadzoru. Na kraju ovog panela izv. prof. dr. sc. Teo Giljević izložio je ulogu Povjerenstva za rad po pritužbama, prikazao pravni okvir koji regulira rad ovog povjerenstva, ali i naznačio normativne prijedloge za unaprjeđenje rada Povjerenstva.

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski moderirao je drugim panelom koji se bavio pitanjima građanskog nadzora u obavještajnom sustavu. Na ovom panelu, između ostaloga, predsjednica Vijeća za građanski nadzor Sigurnosno-obavještajne agencije, gđa Zdravka Čufar Šarić, prikazala je ulogu Vijeća u provođenju civilnog nadzora nad radom agencije, naglasila njegovu važnost, ali i ukazala na podnormiranost zakona u dijelu kojim se regulira sastav i ovlasti Vijeća.

Na koncu, treći panel vodila je prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, u okviru kojeg panela se raspravljalo o građanskom nadzoru u sustavu socijalne skrbi. U svom izlaganju o ulozi Povjerenstva za rad po pritužbama u provedbi građanskog nadzora u sustavu socijalne skrbi, gđa Ljubica Matijević-Vrsaljko, kao predsjednica tog povjerenstva, istaknula je da je povjerenstvo osnovano tek 2022. godine, da ga čine kompetentni stručnjaci iz područja prava i socijalnog rada, a da je njegova svrha rješavanje pritužbi korisnika usluga iz područja socijalne skrbi. Panel je završio izlaganjem izv.prof. dr. sc. JasmineDžinić koja je prikazala različite oblike nadzora koji se provode u sustavu socijalne skrbi (upravni, inspekcijski, unutarnji i stručni), a koji bi se nadzori trebali međusobno nadopunjavati, unatoč tome što među njima postoje određena preklapanja.

Nakon održanih panela, uslijedila je rasprava između panelista i prisutnih sudionika skupa, a neki od zaključaka koji su se nametnuli jesu da u budućnosti svakako treba raditi na povećanju vidljivosti vijeća i povjerenstava koji obavljaju različite oblike građanskog nadzora nad upravom, ali je ukazano i na potrebne zakonodavne i druge promjenekojima bi se taj nadzor unaprijedio.

Na kraju treba reći da je cilj ovoga skupa bio okupiti relevantne dionike radi uspostave konstruktivnog dijaloga i rasprave o aktualnom sustavu građanskog nadzora nad različitim dijelovima uprave u Hrvatskoj te mogućnostima njegovog unaprjeđenja, a u čemu je ovaj skup, po mišljenjima njegovih sudionika, i uspio.