Obavijest o dodjeli nagrade „Eugen Pusić“ za 2016. godinu

26.9.2016.

Institut za javnu upravu iz Zagreba je 15. siječnja 2016. raspisao natječaj za dodjelu Nagrade „Eugen Pusić“ za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata. Cilj nagrade, koja se ove godine dodjeljuje drugi puta zaredom, je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju. Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Na natječaj su prijavljena četiri rada u kategoriji studenata, dok u kategoriji mladih znanstvenika ove godine nije bilo prijavljenih radova.

Radove je ocijenilo Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju, doc. dr. sc. Frane Staničić, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno povjerenstvo je izrazilo naročito zadovoljstvo kvalitetom pristiglih radova te je mišljenja da su još neki radovi, osim nagrađenog, vrijedni javne objave, kako bi bili dostupni znanstvenoj i stručnoj javnosti.

Tajništvo Instituta je 23. rujna 2016. donijelo odluku da se Nagrada „Eugen Pusić“ za 2016. godinu u kategoriji studenata dodijeli Berislavu Manceu za rad "Suradnja civilnog društva i javne uprave u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću“.

Nagrađeni rad se upućuje na objavu u znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, a autoru pripada i novčana nagrada. O datumu uručenja nagrađeni student će biti obaviješten pisanim putem.

Uredništvo časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration te urednik Biblioteke Priručnici Instituta za javnu upravu će razmotriti mogućnost objave i drugih radova pristiglih na natječaj.

Čestitamo!