Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

31.8.2016.

Iz tiska je izašao broj 2/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na učinkovitost javne uprave, javne službe i nezavisne regulatore, a obuhvaća šest znanstvenih radova od kojih su tri pisana na engleskom, a tri na hrvatskom jeziku. Unutar prvog tematskog bloka Aleksandra Maksimovska i Aleksandar Stojkov pišu o socijalnoj responsivnosti i učinkovitosti lokalne samouprave na slučaju Makedonije, a Romea Manojlović bavi se pitanjem uvjetovanosti organizacijske učinkovitosti i veličine organizacije. Drugi tematski blok obuhvaća tri rada. Mauricio Covarrubias, Adriana Plasencia Diaz i Mauricio Covarrubias Romero bave se decentralizacijom obrazovne politike u Meksiku, Desanka Sarvan piše o upravljanju vodnim uslugama kao faktoru teritorijalne integracije lokalnih jedinica, dok se Kristijan Karajić u svom radu bavi menadžmentom arhivskih ustanova i programa. U posljednjem tematskom bloku Josip Vučković piše o kontroli ustavnosti i zakonitosti rada neovisnih upravnih tijela.

U rubrici Sudska i upravna praksa sadržana je praksa Visokog upravnog suda RH i Ministarstva financija. Novi broj časopisa sadrži i pojmovnik Tea Giljevića te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.