Sastanak prve radne skupine COST projekta Local Public Sector Reforms: An International Comparison

4.7.2016.
Sastanak prve radne skupine COST projekta Local Public Sector Reforms: An International Comparison

U sklopu međunarodne mreže COST (European Cooperation in Science and Technology) 27. i 28. lipnja 2016. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je dvodnevni sastanak članova prve radne skupine (WG1 External (Post) NPM) koja djeluje u okviru projekta Local Public Sector Reforms: An International Comparison (ISCH COST Action IS1207). Prije održavanja ove radionice Zagrebu, autori/izlagači doradili su radove prema smjernicama za standardizaciju znanstvenih radova koje su prethodno sastavili profesori Koprić, Marcou i Wollmann radi potrebe pripreme nove knjige o evaluaciji reformi lokalnih i regionalnih javnih službi.

Prof. Koprić je na otvaranju radionice predstavio smjernice za standardizaciju radova, sastavljene sukladno teorijskom i metodološkom okviru te konsideracijama iz prethodne knjige, pripremljene također unutar ovog projekta (Wollmann, Koprić, Marcou (ur.) Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision, Palgrave Macmillan, 2016).

COST 2Smjernice se odnose na stukturiranje sadržaja radova i obuhvaćaju kratki prikaz institucionalne strukture lokalne i regionalne razine vlasti, jasno razlikovanje institucionalne evaluacije, izvedbene evaluacije i evaluacije ishoda, identifikaciju ciljeva reformi lokalnih javnih službi, policy prijedloge na temelju naučenih iskustava te zbog čega su važne ili bi mogle biti važne evaluacijske studije u zemlji u kojoj se provodi istraživanje. Poglavlja knjige u pripremi, naslova Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results (Koprić, Wollmann, Marcou, ur.) ima 21 poglavlje zajedno s uvodom i zaključkom.

Sadržajno, u knjizi se evaluiraju sljedeće lokalne službe: gospodarenje otpadom, vodoopskrba, javni prijevoz, zdravstvena zaštita, obrazovanje i personalne socijalne usluge, a teritorijalno se poglavlja protežu na sedamnaest zemalja-predstavnica onih skupina zemalja koje dijele slične nacionalne tradicije: Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska, Švedska, Norveška, Danska, Njemačka, Francuska, Španjolska, Italija, Grčka, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Turska.

Na radionici u Zagrebu petnaest izlagača prezentiralo je rezultate svojih istraživanja, provedenih samostalno ili u domaćem ili međunarodnom suautorstvu s kolegama, u sklopu nove dionice istraživanja COST projekta koja se odnosi na sustavne evaluacije promjena i obuhvatnijih reformi u pružanju lokalnih javnih i socijalnih službi u zemljama Europe.

Prvog dana radionice, nakon uvodnih pozdrava prof.dr.sc. Gérard Marcou sa Sveučilišta Paris 1 Panthéon-Sorbonne i prof.emeritus dr.sc. Hellmut Wollmann sa Sveučilišta Humboldt u Berlinu, Germà Bel prezentirao je tzv. evidence-based metodološki pristup evaluaciji politika lokalnih službi. Vedran Đulabić izlagao je istraživanje s prof. Koprićem o problemima i (ne)zadovoljstvu korisnika uslijed nedostatne decentralizacije u Hrvatskoj, Theodore N. Tsekos izlagao je o problemima u korištenju policy evaluacije u grčkoj lokalnoj samoupravi., Yeşeren Eliçin o recentralizaciji pružanja lokalnih službi u Turskoj. Tamás M. Horváth evaluirao je reintervenirajuću ulogu centralne vlasti u komunalnim službama u Mađarskoj, a Andrea Lippi djelovanje i učinke uvođenja regulatornog upravljanja na višim i nižim razinama vlasti u pogledu službi vodoopskrbe, otpada i javnog prijevoza u Italiji. Anamarija Musa predstavila je istraživanje s Gerardom Marcou o središnjim i lokalnim aspektima procjene učinaka propisa i procjeni učinaka na okoliš kao oblicima evaluacijskih studija, a Jasmina Džinić evaluativno istraživanje s Romeom Manojlović o učincima decentralizacije na lokalnog javnog menadžmenta u Hrvatskoj.

Drugi dan sastanka započeo je s izlaganjem Hellmuta Wollmanna o pristupima evaluaciji personalnih socijalnih službi u Njemačkoj (istraživanje s Frank Bönkerom). Łukasz Mikuła predstavio je istraživanje s Marzenom Walaszek o evaluaciji outsourcinga u sustavu lokalnog obrazovanja u Poljskoj. Pierre Bauby govorio je o promjenama modela upravljanja vodnim službama u Francuskoj i učincima na upravljanje, organizaciju i pružanje ostalih javnih službi (istraživanje s Mihaelom Similia). Primož Pevcin predstavio je rad s Iztok Rakarom o evaluaciji modaliteta pružanja vodnih usluga u Sloveniji, a Harald Torsteinsen predstavio je komparativno istraživanje s Marieke van Genugten, Łukasz Mikuła, Carla Puiggrós Mussons i Esther Pano Puey o učincima agencifikacije u lokalnoj samoupravi na gospodarenje otpadom. Na samom kraju radionice, urednici nove knjige u pripremi utrli su put raspravi o mogućim zaključcima koji se mogu izvesti iz evaluacijskih komparativnih studija o uspješnim i manje uspješnim reformama u pružanju lokalnih javnih i socijalnih službi u zemljama diljem Europe.