Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

24.6.2016.

Iz tiska je izašao broj 1/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na decentralizaciju i obuhvaća šest znanstvenih radova, od koji je pet pisano na engleskom te jedan na hrvatskom jeziku. Koenraad De Ceuninck i Herwig Reynaert pišu o centralno-lokalnim odnosima u Flandriji, Anto Bajo, Irena Klemenčić i Marko Primorac obrađuju pitanje asimetrične decentralizacije u odabranim zemljama članicama Europske unije, a Ieva Vezbergaite daje komparativnu analizu Brazila i Meksika u pogledu politike decentralizacije i subnacionalne autonomije. Bogoljub Milosavljević i Jelena Jerinić bave se statusom srpskih gradova u kontekstu nacionalne strategije o decentralizaciji, rad Dejana Vučetića obrađuje pitanje decentralizacije i kapaciteta gradskih uprava, dok Muhamed Mujakić analizira ustavna pitanja i teritorijalno ustrojstvo lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Osim navedenog, u časopisu se u rubrici Aktualne teme daje analiza važnih političkih i društvenih događaja u Hrvatskoj u 2014. godini, prikaz knjige, sudska i upravna praksa Upravnog suda u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, kao i niz vijesti o održanim konferencijama, skupovima i predavanjima.