Predavanje prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa

21.4.2016.

Pozivamo vas na predavanje koje će u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu održati prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Jean Monnet Chair, Sveučilište u Valenciennesu, Francuska.

Predavanje na temu „New tools of EU economic governance and the rule of law“ održat će se u utorak, 26. travnja 2016. od 14.30 do 16.00 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg m. Tita 14, Vijećnica, II. kat.

Predavanje se održava na engleskom jeziku.

Stéphane de la Rosa, Jean Monnet Chair, profesor je javnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Valenciennesu na kojem predaje predmete europske institucije, opće pravo EU, sudski postupci u EU, europsko i javno poslovno pravo, pravo i socijalne politike EU te europsko javno pravo.

Predsjednik je Instituta za razvoj, u kojem obavlja i funkciju voditelja dionice Inovacija, teritoriji i društvena uključenost. Predmet njegovog znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih modaliteta upravljanja u EU, participacija privatnog sektora u kreiranju europskog prava, mehanizmi solidarnosti u trgovačkog pravu EU, socijalna i regionalna politika EU, kanali i oblici utjecaja Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava na nacionalne pravne poretke.

Autor je i suautor tridesetak znanstvenih članaka i monografije Otvorena metoda koordinacije u sudskim sustavima EU. Od 2015 prodekan je Pravnog fakulteta Sveučilišta u Valenciennesu.