Znanstveno-stručni skup i savjetovanje "Upravljanje učinkovitošću i kvalitetom u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi"

16.2.2016.
Znanstveno-stručni skup i savjetovanje

11. veljače 2016. održano je 12. godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu. Ovogodišnje savjetovanje bilo je posvećeno pitanju upravljanja kvalitetom i učinkom u javnoj upravi općenito, a posebno u lokalnoj samoupravi. Urednici savjetovanja su prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Jasmina Džinić i doc. dr. sc. Romea Manojlović.

Savjetovanje je okupilo više od stotinu sudionika, a izloženo je ukupno 11 radova. Izlagači su bili iz Hrvatske i Slovenije, većinom nastavnici na fakultetima, ali i stručnjaci iz prakse. Svi radovi izloženi na savjetovanju objavljeni su i u posebnom zborniku „Upravljanje učinkom i kvalitetom u javnoj upravi“ koji je podijeljen sudionicima, a može se naručiti i preko Internet stranica instituta za javnu upravu.

Savjetovanje je otvorio predsjednik Instituta za javnu upravu, prof. dr. sc. Ivan Koprić, a prisutne je pozdravila i ministrica uprave dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović koja je najavila buduće pravce rada Ministarstva uprava, posebno nastavak rada na Strategiji za razvoj javne uprave za razdoblje 2015.-2020. godine.

Savjetovanje je bilo podijeljeno u tri tematska bloka. Profesor Koprić izložio je važnost evaluacije i upravljanja učinkovitošću u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te u državnoj i javnoj upravi, te iznio niz preporuka koje je potrebno poduzeti kako bi se trenutno stanje poboljšalo, među kojima se može istaknuti značajna dorada Zakona o sustavu državne uprave. Doc. dr. sc. Jasmina Džinić i Romea Manojlović izložile su rezultate ispitivanja učinkovitosti korištenja instrumenata upravljanja kvalitetom u lokalnoj samoupravi koji su pokazali da su ISO standardi najkorisniji instrument. Doc. dr. sc. Romea Manojlović prikazala je stanje mjerenja i upravljanja učinkom u hrvatskoj lokalnoj samoupravi koja značajno zaostaje za državnom razinom. Mjere se rezultati, no ne i ostale dimenzije učinka, a kao velika prepreka ističe se nedostatak obrazovanja službenika, ali i političke volje. Dr. sc. Nikola Popović i Anamarija Kobasić prikazali su stanje upravljanja kvalitetom u regulacijskim agencijama, posebno HAKOM-u koji je u tom pogledu i najnapredniji.

Drugi tematski blok bio je posvećen kvaliteti u javnoj upravi. Doc. dr. sc. Jasmina Džinić prikazala je uređenje upravljanja kvalitetom u Španjolskoj i Češkoj dok je izv. prof. dr. sc. Gordana Žurga pokazala Slovenska iskustva i što Hrvatska može iz njih naučiti. Doc. dr. sc. Anamarija Musa prikazala je Common Assessment Framework, njegovu primjenu u europskim zemljama i što je potrebno poduzeti rada jačanja njegove primjene u Hrvatskoj. Damir Malenica, Ozren Gruičić, Marijana Linić i mr. sc. Ivana Čandrlić- Dankoš prikazali su novine koje ISO 9001:2015 unosi u lokalnu samoupravu.

Zadnji tematski blok bio je posvećen upravljanju učinkovitošću. Izv. prof. dr. sc. Anto Bajo i Dijana Jurinec prikazali su proračun po rezultatima te istaknuli da tek postoji tendencija njegove primjene u hrvatskoj lokalnoj samoupravi. Dr. sc. Martina Tomičić Furjan izložila je mogućnost primjene Balanced Scorecards u hrvatskoj lokalnoj samoupravi dok je doc. dr. sc. Romea Manojlović istaknula važnost povezivanja radnog izvršenja službenika sa širim organizacijskim ciljevima i zadacima.

Savjetovanje je iznijedrilo i niz preporuka i zaključaka čija primjena može unaprijediti upravljanje kvalitetom i učinkom u Hrvatskoj, a koji se mogu pronaći na donjim poveznicama:

ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA [preuzimanje]

PREZENTACIJE

Prof. dr. sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet u Zagrebu- “Evaluacija, novi zakonski okvir i važnost upravljanja učinkovitošću u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te u državnoj i javnoj upravi” [preuzimanje]

Dr. sc. Jasmina Džinić, Pravni fakultet u Zagrebu - “Ocjena učinkovitosti instrumenata upravljanja kvalitetom u hrvatskim jedinicama lokalne samouprave na primjeru studije slučaja” [preuzimanje]

Dr. sc. Romea Manojlović, Pravni fakultet u Zagrebu - “Upravljanje učinkom (performance management) u hrvatskoj lokalnoj samoupravi” [preuzimanje]

Dr. sc. Nikola Popović, Anamarija Kobasić, HAKOM - “Upravljanje kvalitetom u hrvatskim javnim regulatornim agencijama” [preuzimanje]

Dr. sc. Jasmina Džinić, Pravni fakultet u Zagrebu - “Komparativna iskustva upravljanja kvalitetom u javnoj upravi” [preuzimanje]

Prof. dr. sc. Gordana Žurga, Fakultet za organizacijske studije, Novo Mesto, Slovenija - “Upravljanje kvalitetom u slovenskoj javnoj upravi – mogućnosti učenja iz iskustva” [preuzimanje]

Doc. dr. sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje Republike Hrvatske - “Common Assesment Framework u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi” [preuzimanje]

Damir Malenica, Ozren Gruičić, Marijana Linić, Primorsko-goranska županija i mr. sc. Ivana Čandrlić- Dankoš, Osječko-baranjska županija - “ Promjene koje donosi novo izdanje norme ISO 9001:2015 u sustavima upravljanja kvalitetom u jedinicama lokalne i regionalne samouprave” [preuzimanje]

Prof. dr. sc. Anto Bajo, Dijana Jurinec, Ekonomski fakultet u Zagrebu - “Lokalni proračun po rezultatima - europska iskustva i stanje u Hrvatskoj” [preuzimanje]

Martina Tomičić Furjan, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin - “Metode mjerenja organizacijske učinkovitosti – primjena Balanced Scorecarda u jedinicama lokalne samouprave” [preuzimanje]