Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

5.1.2016.

Iz tiska je izašao broj 3/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća lokalne javne službe. Taj tematski blok obuhvaća šest znanstvenih radova na engleskom jeziku. Rad Lishenga Donga i Xuanhui Liu odnosi se na upravne reforme u Kini, Torsten Seidel i Timo Vakkuri u svom radu daju komparativnu analizu kvazitržišnih aranžmana u lokalnom javnom prijevozu u Njemačkoj i Finskoj, a rad Lisheng Dong, Qun Cui i Toma Christensena bavi se institucionalnom analizom pružanja lokalnih javnih službi u Kini. Juraj Nemec, Jana Soukopová i Beata Mikušová Meričková pišu o ekonomskim aspektima zbrinjavanja otpada u češkim i slovačkim lokalnim jedinicama, Christopher J. Smith i Daniel Rauhut bave se pitanjem službi od općeg neekonomskog interesa i ulogom Europske komisije, dok Primož Pevcin i Iztok Rakar pišu o pravnim, organizacijskim, ekonomskim i financijskim aspektima lokalnih javnih službi u Sloveniji.

Osim navedenog, u časopisu je objavljena sudska i upravna praksa Upravnog suda u Rijeci, niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima te pojmovnik dr. sc. Jasmine Džinić.