Natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Eugen Pusić" za 2017. godinu

6.3.2017.
Natječaj za dodjelu godišnje nagrade

Temeljem odluke Tajništva donesene na sjednici 28. veljače 2017. u Zagrebu, Institut za javnu upravu raspisuje natječaj za dodjelu nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata.

Cilj nagrade je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Nagrade se dodjeljuju radovima koje kao najbolje ocijeni stručno povjerenstvo Instituta.

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog iznosa od 3.000,00 kn za znanstvenika odnosno 1.500,00 kn za studenta (neto iznosi). Nagrada se dodjeljuje povodom obljetnice smrti akademika Eugena Pusića 20. rujna u Zagrebu. Nagrađeni radovi objavit će se u međunarodnom znanstvenom časopisu Croatian and Comparative Public Administration – Hrvatska i komparativna javna uprava.

Na natječaj se mogu prijaviti svi mladi znanstvenici do 35 godina te svi redovni i izvanredni studenti upisani na preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij u akademskoj godini 2016/2017. Rad se može prijaviti u suautorstvu, ukoliko svi autori zadovoljavaju kriterij mladog znanstvenika (nisu stariji od 35 godina), odnosno, imaju status redovnog ili izvanrednog studenta. Tematika rada mora biti iz šireg područja javne uprave, pri čemu nije važno polje i uža znanstvena disciplina u kojoj je rad napisan (javna uprava, pravo, politologija, ekonomija, psihologija, sociologija, i sl.). Za nagradu nije moguće prijaviti radove koji su prethodno objavljeni u drugim publikacijama, o čemu je podnositelj dužan predati vlastoručno potpisanu izjavu.

Prijavi treba priložiti tiskanu verziju rada u tri primjerka, elektronsku verziju rada u word formatu te dokumentaciju iz koje je vidljiv status i ostali relevantni podaci o autoru, odnosno suautorima rada, kao i izjavu da rad nije predan na objavu u neki drugi časopis ili publikaciju. Prijava se šalje poštom na adresu Institut za javnu upravu, Ćirilometodska ulica 4, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu nagrade „Eugen Pusić“ za najbolji rad mladih znanstvenika i studenata“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2017. Pitanja se zaprimaju na e-mail adresu admin@iju.hr. Rezultati će se objaviti na internetskoj stranici Instituta za javnu upravu (www.iju.hr) do 20. rujna 2017., a dobitnici će biti osobno obaviješteni na elektronsku adresu koju navedu u prijavi.