Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

19.11.2014.

Iz tiska je izašao novi broj 3/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. Tematika objavljenih radova obuhvaća javne službe, javne službenike, lokalni referendum i sigurnosno-obavještajne službe. Svi su radovi objavljeni na hrvatskom jeziku.

Prvi tematski blok novog broja časopisa sadrži dva rada o javnim službama. U prvome Emina Ahmetović, Medina Ahmedić, Almira Muharemović, Edina Nožinović, Aleksandar Draganić, Vesna Katić i Edin Islamović pišu o primjeni puls metodologije u ispitivanju zadovoljstva građana javnim uslugama, a u drugome Desanka Sarvan bavi se implementacijom politike novog javnog menadžmenta u upravljanju javnim vodnim uslugama. U drugom tematskom bloku Damir Juras bavi se pitanjem disciplinske odgovornosti carinskih službenika, a Alen Benazić utjecajem organizacijskih promjena i downsizinga na kvalitetu ljudskih potencijala u javnoj upravi. U bloku o lokalnom referendumu objavljen je rad Vojka Rešetara o institucionalnom mehanizmu participacije građana u procesima oblikovanja javnih politika na lokalnoj razini u Hrvatskoj. U posljednjem tematskom bloku Krešimir Margaletić bavi se analiziranjem normativne uređenosti sigurnosno-obavještajnog sustava Hrvatske.

Osim navedenih radova, novi broj časopisa sadrži prikaz knjige, sudsku praksu i niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama. Usto, objavljen je Pojmovnik dr.sc. Jasmine Džinić.