Prijedlog Strategije razvoja javne uprave - stajališta, primjedbe i sugestije Instituta za javnu upravu

1.11.2014.

Povodom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Strategije razvoja javne uprave 2014.-2020, koje je bilo otvoreno do 31. listopada 2014., Institut za javnu upravu dostavio je Ministarstvu uprave dostavlja načelna stajališta i primjedbe, kao i primjedbe i sugestije u pogledu određenih dijelova Prijedloga Strategije.

Primjedbe na prijedlog Strategije izrađene su temeljem mišljenja članova Instituta raspravljenih i usvojenih na sjednici Tajništva Instituta 28. listopada 2014., a uputili su ih predsjednik Instituta, prof. dr.sc. Ivan Koprić i glavni tajnik Instituta, dr.sc. Nikola Popović kao ovlašteni članovi za predstavljanje Instituta za javnu upravu.