Konferencija "Dobro lokalno upravljanje: lokalne javne službe u Francuskoj i Hrvatskoj"

21.10.2014.
Konferencija

U auli Sveučilišta u Zagrebu 16. i 17. listopada održana je završna konferencija Dobro lokalno upravljanje: lokalne javne službe u Francuskoj i Hrvatskoj u kontekstu europskog načela supsidijarnosti u sklopu bilateralnog projekta Cogito Hubert Curien 2013.-2014. između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Valenciennesu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciju je podržala francuska Agencija za unapređivanje visokog obrazovanja i međunarodne suradnje te hrvatsko Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Konferencija je okupila tridesetak sudionika od kojih je većina vrlo aktivno participirala u raspravama na pojedinim panelima. Sadržajno vrlo bogati program konferencije održao se kroz ukupno šest panela koji su pokrili određene aspekte i područja lokalnog upravljanja i pružanja lokalnih službi. Konferencija je otvorena u četvrtak 16. listopada uvodnom riječi prof. dr. sc. Marka Baretića, prodekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gospođe Michele Boccoz, francuske ambasadorice u Hrvatskoj i Borisa Miloševića, pomoćnika ministra uprave. Uslijedilo je kratko predstavljanje samog projekta od strane njegovih voditelja, dr. sc. Didiera Lhommea i doc. dr. sc. Anamarije Muse.

Prvi panel Načela i standardi za efektivno i autonomno pružanje lokalnih javnih službi, okupio je četiri izlagača. Doc. dr. sc. Vedran Đulabić govorio je o europskim standardima za lokalne javne službe i njihovoj primjeni u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Stephane de la Rosa o lokalnoj autonomiji i europskoj regulaciji javne nabave, doc. dr. sc. Tereza Rogić-Lugarić i Nevia Čičin Šain obradile su pitanje financiranja komunalnih službi na primjeru Zagrebačkog holdinga, dok je tema izlaganja dr. sc. Mihovila Škarice i Tea Giljevića bila suradnja lokalnih jedinica u pružanju lokalnih službi.

Tema drugog i trećeg panela bili su Europski principi za mrežne i komunalne službe. Dr. sc. Didier Lhomme u svom je izlaganju objasnio kako se u Francuskoj upravlja otpadom, dr. sc. Mirko Klarić i prof. dr. sc. Guillaume Protiére govorili su o opskrbi vodom u dvjema državama, a prof. dr. sc. Stephane Guerard i Bertrand Hedin o održavanju groblja i prijevozu pokojnika u Francuskoj. U sklopu trećeg panela dr. sc. Romelien Colavitti izlagao je o politici zaštite okoliša na lokalnoj razini, a dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma i prof. dr. sc. Boris Ljubanović bavili su se pitanjem opskrbe električnom energijom i obnovljivim izvorima energije u hrvatskom kontekstu. Thomas Destailleurs govorio je o željezničkom prijevozu putnika u Francuskoj, a dr. sc. Franck Leclerc i Fabien Le Bot o policiji kao lokalnoj javnoj službi. Nakon toga uslijedila je kratka sesija sa zaključcima prvoga dana konferencije.

U petak je konferencija nastavljena sa četvrtim panelom, Pružanje socijalnih službi na lokalnoj razini. Dr. sc. Hanan Qazbir i dr. sc. Benoit Delcroix izlagali su o obrazovnoj politici, Alexandre Faquette o zdravstvenoj politici u Francuskoj, Daria Dubajić govorila je o organizaciji zdravstvene službe u Hrvatskoj, a Hicham Rasaffi-Guibal o kulturnoj politici na lokalnoj razini u Francuskoj.

U sklopu petog panela održana su tri izlaganja – prof. dr. sc. Gordana Marčetić i Tijana Vukojičić Tomić obradile su pitanje etičke infrastrukture i etičkih kodeksa na loklanoj razini u Hrvatskoj, doc. dr. sc. Anamarija Musa i Petra Đurman analizirale su razinu transparentnosti i otvorenosti hrvatskih gradova u kontekstu digitalnog odnosno e-upravljanja, a dr. sc. Dana Dobrić dala je opći pregled i ocjenu europskih standarda dobrog upravljanja na lokalnoj razini u Hrvatskoj.

U posljednjem, šestom panelu uslijedile su završne riječi i zaključna razmatranja prof. dr. sc. Ivana Koprića, predsjednika Instituta za javnu upravu i projektnih voditelja dr. sc. Didiera Lhommea i doc. dr. sc. Anamarije Muse koji su saželi glavne zaključke proizašle iz izlaganja i rasprava konferencije te su objasnili praktičnu vrijednost i doprinose projekta.