Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

17.9.2014.

Iz tiska je izašao broj 1/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća lokalnu samoupravu te građane i upravu. Novi broj časopisa sadrži devet znanstvenih radova - tri izvorna znanstvena rada, četiri pregledna znanstvena rada te dva prethodna priopćenja. Sedam radova pisano je na engleskom jeziku, a dva na hrvatskom.

Unutar prvoga tematskog bloka koji se odnosi na lokalnu samoupravu objavljen je rad prof. dr. sc Paweła Swianiewicza o europeizaciji lokalnih javnih politika i političkih procesa u Poljskoj te rad doc.dr. sc. Marte Lackowske o europeizaciji poljskih gradova. Prof. dr. sc. Fred Lazin u svom se radu bavi reformama lokalne samouprave u istočnoeuropskim zemljama od raspada Sovjetskog Saveza nadalje, dok je tema rada prof. dr. sc. Mire Hačeka i doc. dr. sc Irene Bačlije upravni kapacitet slovenskih lokalnih jedinica. Dr. sc. Zoran Radman bavi se ostvarivanjem prava na lokalnu samoupravu u području prostornog uređenja, a prof. dr. sc. Ivan Koprić problemima decentralizacije ovlasti u slučaju Hrvatske. Tematski blok o građanima i upravi obuhvaća rad dr. sc. Igora Vidačaka i Marine Škrabalo o utjecaju europeizacije na otvorenost hrvatske javne uprave, rad Wolfganga Ruscha o modernizaciji upravnog postupanja u jugoistočnoj Europi, te rad doc. dr. sc. Iskre Akimovske Maletić u kojem je riječ o javnim službama i ljudskim pravima.

Osim navedenog, u časopisu je objavljen prikaz knjige, pojmovnik autora dr. sc. Mihovila Škarice, te praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Naposljetku, objavljen je niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama.