Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

28.1.2017.

Iz tiska je izašao broj 4/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na decentralizaciju i višestupanjsku upravu te upravnu modernizaciju. U bloku o decentralizaciji i višestupanjskoj upravi Carlo Panara objašnjava ulogu višestupanjske uprave u pravnom sustavu Europske unije, Jill L. Tao piše o decentralizaciji u unitarnim zemljama, u ovom slučaju u Južnoj Koreji i Kini, Pekka Kettunen piše o promjenama u pružanju lokalnih javnih službi, u ovom slučaju zdravstvenih usluga u Finskoj, dok skupina autora iz mađarske (Ilona Pálné Kovács, Ákos Bodor, István Finta, Zoltán Grünhut, Péter Kacziba, Gábor Zongor) prikazuje rezultate svog istraživanja o decentralizaciji u Mađarskoj. U bloku o upravnoj modernizaciji Gordana Žurga piše o sustavu upravljanja kvalitetom u slovenskoj javnoj upravi, Nevia Čičin-Šain piše o mogućnostima novog odnosa porezne uprave prema građanima dok Nevena Jerak Muravec, Martina Poljičak Sušec i Doris Jerak pišu o harmonizaciji statističkih službi i poziciji hrvatske u tom pogledu. Svi su radovi pisani na engleskom jeziku te svi ulaze u kategoriju znanstvenih radova.

U rubrici sudska i upravna praksa sadržana je praksa upravnog suda u Rijeci, dok rubrika vijesti sadrži pet vijesti sa tribina i konferencija. U rubrici aktualna tema Ivan Koprić i Mihovil Škrarica pišu o događajima u hrvatskoj u 2015.