Dodijeljena Nagrada „Eugen Pusić“ u 2018. godini

20.9.2018.

Institut za javnu upravu raspisao natječaj za dodjelu Nagrade „Eugen Pusić“u 2018. godini za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata. Cilj nagrade je poticanje i podrška studentima i mladim znanstvenicima u znanstvenom proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju. Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). U svakoj se kategoriji dodjeljuje jedna nagrada.

Radove pristigle na natječaj ocijenilo je Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić, predavačica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno povjerenstvo je izrazilo zadovoljstvo kvalitetom pristiglih radova.

Temeljem prijedloga Stručnog povjerenstva Tajništvo Instituta je donijelo odluku da se Nagrada „Eugen Pusić“ za 2018. godinu dodijeli:

1. u kategoriji mladih znanstvenika: doc. dr. sc. Romei Manojlović za rad „Komparativna iskustva odabranih europskih zemalja u primjeni upravljanja učinkovitošću – preporuke za Hrvatsku“.

2. u kategoriji studenata: Benjaminu Sadriću za rad „The Use of Military Forces in the Protection of the Borders and Prevention of Irregular Migrations – Case Study of selected SEE Countries“.

Nagrađeni radovi se upućuju radi moguće objave u znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, a autorima pripada i novčana nagrada. O datumu uručenja nagrađeni će biti obaviješteni pisanim putem.

Uredništvo časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration će razmotriti mogućnost djelomične objave i drugih radova pristiglih na natječaj.

Čestitamo nagrađenima!