Nova knjiga: "Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond"

8.4.2019.
Nova knjiga:
Iz tiska je izašla knjiga Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond (urednici Ivan Koprić, Goranka Lalić Novak i Tijana Vukojičić Tomić). Riječ je o tematskom zborniku s 18 poglavlja u kojima se razmatraju različiti aspekti migracijskih politika i procesa integracije migranata u i izvan Europe, a koji mogu uputiti na poželjan smjer, ali i prepreke politikama migracija i integracije u različitim društvenim i političkim kontekstima. Ispituju se suvremene politike migracija i integracije migranata na svim razinama upravljanja (međunarodnoj, europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj), njihove komponente, te kratkoročni i dugoročni učinci na demokratske procese, lokalne zajednice, integraciju i javno upravljanje.Pitanja migracija i integracije migranata razmatraju iz perspektive javnog upravljanja i javne uprave, što je novum u pristupima obrade ove važne teme. Tema knjige iznimno je relevantna, budući da se upravo pitanje migracija te integracije migranata u društva primitka smatra jednim od ključnih izazova na globalnoj i europskoj razini, a bit će zasigurno sve važnija i za Hrvatsku. Knjiga također sadrži uvodni rad urednika, zaključke za daljnje istraživanje, indeks i druge popratne dijelove.

Sadržaj knjige

Knjigu po cijeni od 180 kuna moguće je nabaviti direktno od izdavača Instituta za javnu upravu.

Preuzmite narudžbenicu