Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

9.4.2019.

Iz tiska je izašao broj 1/2019 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa bavi se sa tri različite teme: upravnom teorijom, lokalnim upravljanjem i demokracijom te javnim politikama. Prvi rad ovoga broja predstavlja ponovni otisak rada jednog od najutjecajnijih znanstvenika sa područja upravne znanosti, Geerta Bouckaerta. U radu se objašnjavaju suvremeni pristupi reformi javne uprave te načini kako se javna uprava proučava. U drugome radu Lisheng Dong objašnjava kako je razvoj upravne teorije i doktrine u zapadnim zemljama utjecao na razvoj javne uprave u Kini te objašnjava potencijalne transfere znanja.

U dijelu posvećenom lokalnoj samoupravi i demokraciji, Kristof Steyvers objašnjava sve probleme s kojima se susreću znanstvenici prilikom provođenja komparativnih istraživanja o lokalnoj samoupravi i lokalnoj politici. Iztok Rakar evaluira dvadeset godina slovenske lokalne samouprave na osnovi razine implementacije Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Blok završava radom Marize Menger koja prikazuje model „kante za smeće“ kao pristupa u teoriji organizacije te mogućnosti njegova korištenja kod objašnjenja rezultata reformi lokalne samouprave u Hrvatskoj.

Zadnji rad u časopisu, autora Diega Sanjura i Karla Kožine, bavi se analizom i rezultatima hrvatske politike razoružanja.