Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

5.10.2017.
Iz tiska je izašao broj 3/2017 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa sadrži pet znanstvenih radova te jedan prikaz knjige. Prva tri rada posvećena su temi demokratskog javnog upravljanja te u tom kontekstu A. Henjak piše o povjerenju građana i njihovom zadovoljstvu stanjem demokracije u Hrvatskoj dok T. Vukojičić Tomić piše o suvremenim pristupima i modelima zapošljavanja društvenih manjina u javnoj upravi. Blok zatvara rad A. Baje, M. Primorca i D. Runtića koji pišu o financijskom upravljanju, odgovornosti i povjerenju građana u javne instituacije.

Drugi tematski blok posvećen je javnom menadžmentu te sadrži dva znanstvena rada. G. Marčetić i I. Lopižić pišu o utjecaju procesa decentralizacije na jačanje personalnih kapaciteta hrvatske lokalne i područne (regionalne) samouprave dok B. Markušić prikazuje povijesno - funkcionalni pregled primjene vanjskog ugovoranja u resoru obrane.

Zadnji tematski blok posvećen je javnom pravu, a u njemu M. Vlahović i J. Arambašić pišu o javnoj nabavi pravnih usluga u Hrvatskoj.

Uz navedene znanstvene radove, časopis sadrži i prikaz knjige Rade Bohinca: Družbena odgovornost.