Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

7.5.2020.

Iz tiska je izašao broj 1/2020 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Prvi ovogodišnji broj bavi se sa tri teme: komparativnom javnom upravom, upravnom teorijom i javnim menadžmentom. Časopis otvara rad R. Muharremija koji, koristeći teorijski model “kante za smeće” objašnjava proces izgradnje institucija u Kosovu. D. Dąbek i J. Supernat pišu o upravnom sustav u Poljskoj prije i poslije pristupanja Europskoj uniji, dok I. U. Khan i S. Hussain objašnjavaju suvremene menadžerske reforme na primjeru Pakistana. U bloku posvećenom upravnoj teoriji P. Đurman daje prikaz različitih oblika upravne suradnje građana i javne uprave, dok I. Lopižić opisuje koje sve uloge može imati dekoncentrirana državna uprava, ovisno od zemlje i okolnosti. Zadnja dva rada se bave javnim menadžmentom te F. Bašić analizira utjecaj političke stabilnosti na produktivnost rada u postsocijalističkom dijelu Europske unije, dok M. Ignjatović ispituje faktore uspješnosti upravljanja gradskim nekretninama u Hrvatskoj.