Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

29.7.2020.

Objavljen je novi broj 2/2020 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Ovaj broj časopisa bavi se sa tri teme: lokalnom samoupravom i demokracijom, post-socijalističkom tranzicijom i governance-om te javnim pravom. Časopis otvara rad M. Škarice koji opisuje odnos između županija i jedinica lokalne samouprave sa posebnim osvrtom na to kako se taj odnos mijenja te što je europeizacija prouzročila u tom pogledu. A. Iglesias Alonso and R. Barbeito pišu o participativnoj demokraciji i korištenju online platforme u Madridu. M.Princ i David Kryska opisuju stanje lokalne samouprave u Češkoj i Poljskoj te što su jedinice lokalne samouprave u tim zemljama poduzele u podjelu migracijske politike. U bloku posvećenom traziciji R. Istref i A. Hajrullahu opisuje učinke tranzicije u zemlji atipičnog tranzicijskog procesa, tj. Kosovu te objašnjavaju čimbenike europeizacije Kosova. Zadnji blok je posvećen radovima na hrvatskom jeziku te se bavi javnim pravom i javnom upravom. I. Padjen objašnjava nacrt istraživanja o diplomaciji u granicama prava na primjeru Bosne i Hercegovine dok K. Sansović piše o konceptima izravne primjene i izravnog učinka u europskom pravu.

U ovom broju časopisu objavljuje se i popis svih recenzenata koji su sudjelovali u recenzijskom postupku u 2018 i 2019. godini.