Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

12.11.2020.

Objavljen je novi broj 3/2020 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Ovaj broj časopisa bavi se sa tri teme: javnim službenicima, migracijom i raznolikošću te javnom vlasti i upravom. U tematskom bloku koji se bavi javnim službenicima V. Stančetić daje pregled razvoja merit sustava u zemljama zapadnog Balkana, naglašavajući pritom da elementi spoil sustava još uvijek postoje čime koče i bržu reformu i modernizaciju uprava ovih zemalja. U. Noor i F. Hussain prikazuju strategije koje je pakistanska vlada poduzimala kako bi se smanjio stupanj korupcije i njezino sadašnje stanje. U tematskom bloku koji se bavi migracijom i raznolikošću D. Čepo, M. Čehulić i S. Zrinščak prikazuju analizu sadržaja novinskih tekstova o migrantima u hrvatskoj u dva vremenska perioda. U zadnjem tematskom bloku, onome posvećenom javnoj vlasti i upravi Y. Elicin se bavi pitanjem decentralizacije u Turskoj, odnosno sve izraženijim tendencija centralizacije koje trenutno dominiraju tom zemljom i oštećuju pravo na lokalnu samoupravu. D. Nikić Čakar prikazuje analizu stabilnosti vlada u Hrvatskoj: koliko su trajale, kakve su bile, koji su razlozi propasti koalicija i što se iz toga može zaključiti. Ova broj časopisa zaključuje rad I. Lopižić u kojem se objašnjava i analizira uloga ureda državne uprave u županijama u hrvatskome upravno-političkom sustavu.