Dobitnici nagrade 'Eugen Pusić' za najbolje radove u kategoriji mladih znanstvenika i studenata

2.12.2020.

Dodijeljene su nagrade 'Eugen Pusić' za najbolje radove u kategoriji mladih znanstvenika i studenata.

Nagradu 'Eugen Pusić' za najbolji rad u kategoriji mladih znanstvenika u 2020. godini dobila je dr. sc. Petra Đurman za rad pod naslovom „Društvena okolina upravnih organizacija – analiza sudionika e-savjetovanja u Hrvatskoj“. Nagradu za drugi najbolji rad u kategoriji mladih znanstvenika dobila je doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko za rad pod naslovom „Prikaz povijesno-pravnog razvoja pravne zaštite putem žalbe u upravnom sporu u Hrvatskoj“.

U kategoriji studenata, nagrada za najbolji rad pripala je Tadiji Kristiću za rad „Regulacijska tijela za zaštitu tržišnog natjecanja – organizacijski aspekti“.

Radovi će biti objavljeni u časopisu Croatian andComparativePublicAdministration – Hrvatska i komparativna javna uprava.