Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

30.12.2020.

Objavljen je novi broj 4/2020 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Ovaj broj časopisa bavi se sa tri teme: reformama javne uprave u Sloveniji, post-socijalističkom tranzicijom te ustavnim sudovanjem. U prvom bloku se nalaze dva rada koja se bave reformama javne uprave u susjednoj Sloveniji čime se daje komparativni uvid u funkcioniranje javne uprave. M. Babšek, N. Tomažević i P. Kovač napisali su rad koji se bavi pitanjem re-organizacije centara socijalne skrbi pri čemu se vrši analiza sadržaja sudskih presuda i ispituje primjena načela vladavine prava. S. Kukovič i G. Justinek objašnjavaju modernizacijske trendove u Sloveniji pri čemu prate koja upravna doktrina je dominantna u pojedinom periodu. U drugom bloku nalaze se tri rada. Prvi, autora J. Jambrača se bavi hrvatskim tranzicijskim putem. A. Zahurilo objašnjava situaciju u Ukrajini, posebno iz perspektive donošenja Nacionalne sigurnosne strategije. V. Botrić daje uvid u percepciju korupcije koja postoji u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Treći tematski blok se bavi ustavnim pravom pri čemu J. Letnar Černič vrši analizu sadržaja odluka Ustavnog suda Slovenije u tri odabrana perioda te ocjenjuje njihovu ideologiju i kako se ona mijenja. M. Miloš objašnjava ulogu Ustavnog suda u nadzoru jasnoće referendumskih pitanja.

Ovaj broj sadrži i dva prikaza knjiga: Edoardo Ongaro: Philosophy and Public Administration: An Introductionte John Halligan: Reforming Public Management and Governance: Impact and Lessons from Anglophone Countries.

Svi čitateljima želimo ugodno čitanje i sretnu Novu 2021. godinu!