Nova knjiga: "Referendum i neposredna demokracija u Hrvatskoj“

5.5.2021.
Nova knjiga:

„Referendum i neposredna demokracija u Hrvatskoj“ prva je knjiga objavljena u travnju 2021. u biblioteci Znanstveni zbornici Instituta za javnu upravu. Zbornik obuhvaća jedanaest znanstvenih radova koje su recenzirali ugledni recenzenti iz zemlje i inozemstva prof. dr. sc. Miro Haček (Fakultet za društvene znanosti Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija), prof. dr. sc. Milan Marković (Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Podgorici, Crna Gora) i prof. dr. sc. Boris Ljubanović (Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, Hrvatska).

Urednici zbornika su prof. dr. sc. Ivan Koprić i izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, a autori radova prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Jasna Omejec, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić, izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman, doc. dr. sc. Mihovil Škarica, dr. sc. Matija Miloš, dr. sc. Petra Đurman i Petra Hadaš.

Raspon tema je od prikaza i analize više pitanja u vezi s prijedlogom novog Zakona o referendumu preko internetskog glasanja i različitih oblika sudjelovanja građana u odlučivanju do otvorenih podataka i opoziva lokalnih čelnika.

O zborniku je recenzent prof. dr. sc. Boris Ljubanović napisao: „Radovi u ovoj knjizi temelje se na izvrsnom poznavanju suvremenihkretanja i problematike referenduma i drugih oblika neposrednedemokracije. Autori, svi redom vrsni stručnjaci, daju snažan doprinosširoj znanstvenoj i stručnoj javnosti oko važnosti sudjelovanja građanau kreiranju javnih politika. Zbornik može izvrsno poslužiti i svim građanima zajačanje svijesti o tome koliko je bitno naše građansko sudjelovanje uoblicima neposredne demokracije koji su nam pravom predviđeni.“

Drugi recenzent, prof. dr. sc. Milan Marković je dodao da „ovaj zbornik radova govori o referendumu i drugim oblicima građanske participacije iz raznih uglova,na način koji je aktuelan,pristupačan i moderan. Smatram ga vrijednim ozbiljnogčitanja i analize.“

OBRAZAC ZA NARUDŽBU