Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

12.7.2021.

Objavljen je novi broj 2/2021 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Aktualni broj časopisa sadrži šest znanstvenih radova. G. Lalić Novak, Teo Giljevići R. Manojlović Toman pišu o politici temeljenoj na dokazima te u kojoj mjeri se ona upotrebljava u području regulacije pitanja migracija. S.Rieznik i H.-B. Lee predstavljaju rezultate istraživanja o faktorima koji utječu na percepciju korupcije i transparentnosti u Ukrajini. Komparativnu perspektivu na efekte implementacije elektroničke tehnologije u javnoj upravi daju M.Achmad, M. Patu i A. Ashariana koji prikazuju upotrebu elektroničke osobne iskaznice u Indoneziji. T. Kristić piše o organizacijskim aspektima regulacijskih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja prikazujući pritom nezavisne regulatore u Španjolskoj, Portugalu i Hrvatskoj. J. Puljiz, S. Maleković i S. Tišma pišu o učinkovitost javne uprave u Hrvatskoj u postupcima odabira projekata sufinanciranih putem fondova Europske unije, a ovaj broj časopisa zatvara rad Lj. Krpana, D. Pupavca i R. Maršanića o načinima odabira projekta na županijskoj razini u Hrvatskoj.